Čarnojevićeva br.20, Zrenjanin Tel.:023 525 366, 525 580, 526 730

Toplotne pumpe

Ekološki proizvod toplotna pumpa koristi energiju sunca akumuliranu u vazduhu, vodi i zemlji i pretvara je u energiju za zagrevanje objekata kao i za pripremu sanitarne vode.

U letnjim periodima se može koristiti i za hlađenje objekata.

Karakteristično za ovaj proizvod je da koristi prirodene i neicrpne izvore energije, da ima veliku efikasnost iz koje proističe mala potrošnja električne energije, tehnološki veoma razvijena i laka za rukovanje, mali troškovi održavanja i dugi vek eksploatacije, bez štetnih materija po okolinu…

Toplotne pumpe mozemo podeliti u dve osnovne kategorije:
1) Toplotne pumpe vazduh-voda
2) Toplotne pumpe voda-voda

Naše reference

Predstavljamo vam deo naših izvedenih projekata.

Detaljnije

KONTAKT

Nivas Co

NIVAS Co d.o.o.
Čarnojevićeva 20
23000 Zrenjanin
Tel.: 023 525 366, 525 580, 526 730
Email: nivascodoo@gmail.com
www.toplotnepumpe.info
www.nivas.co.rs

VESTI

  • Predstavnici firme NIVAS Co će prisustvovati na međunarodnom sajmu u Milanu MCE 2016 koji
    Detaljnije »